Blue albino Journalistik

Blue Albino leverer artikler, foto og video til fagblade og andre medier. Indhold og form aftales i hvert enkelt tilfælde.

Claus Jensen

Blue Albino Kommunikation

Journalist – skrivende, filmende og fotograferende. Jeg har særlig erfaring med journalistik og kommunikation i erhvervslivet.